KESTANE İÇİN KRİTİK ADIM:

5-8 KASIM 2017 de ANTALYA da ULUSAL KESTANE ÇALIŞTAYI DÜZENLİYORUZ

Kestane ağaçlarımızı kestane kanseri ve kök çürüklüğü hastalıkları ile 2014 yılında ülkemizde varlığı tespit edilen gal arısı zararlısı tehdit ediyor. Bu tehdit ve bilinçsiz kesimler sonucunda Türkiye’deki kestane alanları yaklaşık olarak 262 bin ha’dan 88 bin ha’a kadar düştü. Kestane üretimimiz 1987 yılında 90 bin ton iken 2000 li yıllarda 50 bin tona kadar düştü. Son yıllarda Ege Bölgesinde yeni bahçe tesisleri yapılması nedeniyle üretim 60 bin tona kadar yükseldi, ancak diğer bölgelerdeki kestane ormanlarından eskisi kadar kestane üretimi yapılamıyor. Bu olumsuz durumlar kestane köylerinden şehirlere doğru ciddi göç yaşanmasına sebep oluyor.

Türkiye’de kestanenin bu kötü gidişatını değiştirmek için Ondokuz Mayıs ve Düzce Üniversitelerinin ortak organizasyonu ile Ulusal Kestane Çalıştayı düzenlenecektir. 5-8 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan çalıştaya Orman ve Tarım Bakanlığından, üniversitelerden, Araştırma Enstitülerinden, belediyelerden, ziraat odalarından ilgili kişiler ve kestane üreticileri de katılacaktır.

Çalıştayda kestanenin meyve, kereste, bal vb. ürünler olarak değerlendirilmesi, kestane seleksiyonu, üstün ağaç seçimi, çeşit geliştirme ve ıslahı, genetik kaynakların korunması ile ilgili çalışmalar, kestanenin çoğaltılması, anaç seçimi ve fidan üretimi, bahçe tesisi, sulama, gübreleme, hasat teknikleri, hastalık ve zararlıları ile mücadele gibi konularda sunumlar yapılacak ve ülkemiz kestane yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için öncelikli konular belirlenerek, kurumlar arası diyalog ve ortak çalışma imkanları geliştirilecektir. Çalıştay sonucunda “ortak bir eylem planı” hazırlanacak ve bu planın uygulanması için her bir kuruma düşen görev ve sorumluluklar belirlenecektir.

Sizleri Ulusal Kestane Çalıştayına katılmaya davet ediyorum. Çalıştaya katılım için ücret alınmayacaktır. Konaklama için 0 555 9967789 numaradan Bahar Hanımla görüşebilirsiniz.

        Prof Dr. Umit Serdar

 

 

/ / / /

Comments are closed.